Vítejte na webu projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe

Dovolte nám prezentovat projekt Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsede. Jedná se o projekt podpořený v rámci páté výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, jehož nositelem je obec Velká Hleďsebe. Projekt je zaměřen na podporu přípravy studií, podkladových dokumentů a technické dokumentace integrovaných projektů pro jejich následnou realizaci na správním území obce.

Jako doplňkové k přípravě projektů a dokumentace slouží podnícení aktivit místních subjektů a zvyšování zapojení veřejnosti do integrované podpory místního rozvoje prostřednictvím kulatých stolů a dalších forem práce s veřejností.